RandersFC support odds

Fair Fans 125x125

 

Fuldstændigt referat og andre relevant bilag, kan udleveres ved personlig kontakt til Formanden.

Valg af ordstyrer - Hans.

Valg af referent - Tanja.

Formandens beretning - Godkendt , kan læses ved kontakt til Formanden.

Fremlæggelse af regnskab og budget - Godkendt.

Kontingent fastsættelse - kontigent uændret.

Valg til bestyrelsen

                             Formand:

                             Louise Andersen genopstiller - 

                             2 bestyrelsesmedlemmer for to år:

                             Tanja Jørgensen genopstiller

                             Ditte Iversen genopstiller

Valg af suppleant

                             1 suppleant vælges for 1 år - Lars Andersen genopstiller

Valg af revisor og revisorsuppleant

                             Bestyrelsen foreslår genvalg til Steen Aabin

                             Bestyrelsen foreslår genvalg til Flemming Jørgensen

De genopstillede blev genvalgt.

De indstillede modtog genvalgt og blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer jf. bilag - godkendt.