RandersFC support odds

Fair Fans 125x125

 

Program


1730-1830 Foreningen er vært ved aftensmad.
Drikkevare kan tilkøbes. Tilmelding nødvendigt.
1830-2030 Generalforsamling.
2030-0000 Landskamp Danmark – Albanien på storskærm.

Dagsorden til ordinær generalforsamling


Velkomst ved formanden
Valg af ordstyrer
Valg af referent
Formandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Fremlæggelse til orientering af budget
Kontingent fastsættelse

Valg
- Formand for 1 år
o Louise H. Andersen genopstiller
- 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
o Tanja S. Jørgensen genopstiller ikke
o Ditte E. D. Iversen genopstiller ikke
- Bestyrelsessuppleant for 1 år
o Brian Pedersen genopstiller ikke
- Revisor og revisorsuppleant for 1 år
o Steen Aabin genopstiller
o Flemming Jørgensen genopstiller

Indkommende forslag
- Forslag om vedtægtsændringer – Bilag 1
- Forslag om forrentning af egenkapital – Bilag 2
EVT.