RandersFC support odds

Fair Fans 125x125

 

Generalforsamling

Randers FC Support

08-10-2013 kl. 19.00

Beboerhuset Husarvej 39 (Lejerbo i bunden af Husarvej)

Dagsorden

Valg af ordstyrer

Valg af referent

Formandens beretning

Fremlæggelse af regnskab og budget

Kontingent fastsættelse

                             Bestyrelsen forslår at kontingentet forbliver uændret

Valg til bestyrelsen

                             Formand:

                             Louise Andersen genopstiller

                             2 bestyrelsesmedlemmer for to år:

                             Tanja Jørgensen genopstiller

                             Ditte Iversen genopstiller

Valg af suppleant

                             1 suppleant vælges for 1 år - Lars Andersen genopstiller

Valg af revisor og revisorsuppleant

                             Bestyrelsen foreslår genvalg til Steen Aabin

                             Bestyrelsen foreslår genvalg til Flemming Jørgensen

Forslag fra medlemmer og bestyrelsen

                             Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer jf. bilag

Evt.